Kontakt


Starešina Odreda Aleksandar Petrović

Zamenik starešine Odreda Ivan Ristić

Načelnik Odreda Rade Janković

Kontakt osoba za prijem novih članova Slobodan Radojičić 0648409803

Mail: oizwezdan@gmail.com