Uncategorized

Osnovan Odred izviđača ”Zvezdan Nedeljković”


Posle inicijativnog okupljanja i niza administrativnih radnji, 26. januara 2018. god. sa početkom u 19.30 časova u prostorijama Sportsko kulturnog centra, održana je Osnivačka skupština Odreda izviđača “Zvezdan Nedeljković” u Obrenovcu. Prisutne je u ime inicijativnog odbora pozdravio Slobodan Radojičić. Nakon minuta ćutanja i na taj način odavanja počasti Zvezdanu Nedeljkoviću, pristupilo se skupštinskoj proceduri, posle koje su se izviđači i formalno vratili u Obrenovac.

Veliki broj prisutnih članova nekadašnjeg veoma uspešnog i nadaleko cenjenog odreda “Buda Davidović”, čija se tradicija na ovaj način, neformalno i formalno nastavlja, kao i novih mladih budućih članova, jednoglasno su dizanjem ruku, glasali za sve skupštinske odluke. Redom su birani organi skupštine od predsedavajućeg do zapisničara, nakon čega je doneta odluka o osnivanju Odreda izviđača “Zvezdan Nedeljković” u Obrenovcu.

Usvojen je Statut i jednoglasno su izabrani sledeći organi odreda : Za starešinu odreda je izabran Ivan Ristić , za koga je predsedavajući u uvodnoj reči rekao da je praktično ceo život izviđač. Rile, kako ga mnogi u gradu prepoznaju, je pre svega veliki drugar, a onda neko ko je u izviđačima prošao bukvalno sve od običnog člana do načelnika bivšeg odreda. Za zamenika starešine odreda izabran je Slobodan Radojičić , takođe stari član i višedecenijski izviđač koji se nalazio na svim pozicijama u ovoj organizaciji. Prvi načelnik novoformiranog odreda biće Rade Janković, takođe izviđač iz “stare garde”, sa ogromnim znanjem i energijom potrebnom za novu priču. Za sekretara odreda izabrana je Dragana Brković. Blagajnik odreda u narednom period biće Svetlana Vasić. O opremi odreda brinuće ekonom Slavoljub Isailović, a u poziciji člana uprave novog odreda naći će se i Aleksandar Petrović. Nadzorni odbor budućeg odreda činiće kvartet dama : Snežana Popović, Jasmina Petrović, Aleksandra Radovanović i Marija Gradinčević.